Sústružnické centrá hriadeľové

Stroje TMM prestavujú integrované sústružnícke centrá s dvojicou vretien, dvoma revolverovými hlavami s možnosťou použitia až 60 nástrojov, súčasne riadených 8, resp. 9 osí s riadiacim systémom Fanuc 180iS. Technologický proces obrábania predstavuje uzatvorený cyklus kompletného opracovania súčiastok.

Sústruhy rady TC sú CNC sústruhy špeciálne konštruované pre rýchle opracovanie hriadeľov, prírub, tyčí. Vyznačuje sa 12 polohovou revolverovou hlavou, vysokopresným vretenom, riadiaci systém Fanuc. Na strojoch je možné vykonávať všetky bežné sústružnícke operácie – narezanie závitov, vyvrtávanie, vŕtanie, sústruženie tvarov, rovnanie čiel, skosenie hrán, zápichy, atď..

TC