Zalomené nástroje

V procese obrábania kovov často vzniká problém odstránenia zalomených vrtákov, závitníkov a pod.

Pre riešenie podobných problémov ponúkame zariadenia od výrobcu Electro Arc, ktorú zastupujeme na miestnom trhu.

Spoločnosť Electro Arc patrí medzi celosvetovo najväčších a najskúsenejších výrobcov vyiskrovacích zariadení pre zalomené nástroje. V patentovanom bezpečnom procese Electro Arc sa v hlavici každú sekundu generuje  50 oblúkových výbojov, a tým na hrote elektródy dochádza k vzniku pulzov o vysokej teplote. Medzi jednotlivými oblúkovými výbojmi sa rozohriaty kov rozrušuje teplotným šokom v dôsledku pôsobenia chladiaceho média.

Tento proces jednoducho odstraňuje tie najtvrdšie kovy, bez toho, aby pritom dochádzalo k rozohrievaniu alebo poškodzovaniu opracovávaného obrobku.

Vyiskrovače kovov Electro Arc sú používané po celom svete ako praktický prostriedok pre vyberanie závitníkov, vrtákov, čapov a pod.,  zalomených v opracovávaných súčiastkach. Tým sa vyrábané diely zachránia pred zošrotovaním alebo znehodnotením.

Ďalšie použitie predstavuje  vŕtanie a zahlbovanie v tvrdenej oceli, nové vystredenie tvrdených hriadelí, vŕtanie otvorov v zápustkovo tvrdenej oceli pre opracovanie elektrickým výbojom a pod.

Najväčšou výhodou Electro Arc je možnosť odstránenia zalomeného nástroja priamo na obrábacom stroji. Pracovná hlava zariadenia sa upne ako nástroj do vretena stroja a na mieste vyiskrí zalomený nástroj.

Zariadenie sa vyrába vo viacerých konštrukčných vyhotoveniach a viacerých výkonov generátora. Model sa vyberá podľa konkrétnej potreby odberateľa.

Pre bližšie informácie o ponúkaných produktoch Electro Arc nás neváhajte kontaktovať.