Služby

 • komplexné dodávky technológii podľa zadania odberateľa
 • dodávky príslušenstva a nástrojových držiakov
 • dodávka rezných nástrojov pre trieskové obrábanie
 • školenie obsluhy a programátorov CNC strojov
 • školenie pracovníkov údržby
 • predpredajný, záručný a pozáručný servis
 • preventívne prehliadky strojov a zariadení
 • dodávky náhradných dielov
 • poradenstvo a sprostredkovanie pre strojárenské aplikácie
 • opravy konvenčných sústruhov a frézok
 • modernizácia obrábacích strojov