Odliatky

Z hľadiska ponuky liatinových odliatkov sa zaoberáme dodávkami veľkých odliatkov pre kovoobrábacie stroje. V tejto komodite sa venujeme dodávkam upínacích uholníkov s výškou nad 4000 mm, určených predovšetkým pre horizontálne vyvrtávačky. V podmienkach česko – slovenského trhu sa tieto komponenty väčšinou zvárajú.

Pre potreby upínania súčiastok firma odlieva celú škálu rozmerov upínacích dosiek. Súčasťou dodávky sú kotevné sady.

Dodávka odliatkov môže byť vo viacerých verziách:

–        ohrubované a vyžíhané

–        opracované nahotovo podľa požiadavky odberateľa

Naša spoločnosť má skúsenosti z výrobkami s firmou JASH z Indie, kde úroveň zlievarenstva a opracovania dosahuje požadovanú kvalitu pre odliatky všetkých typov.


Liatinové odliatky podľa technického zadania