Preklady

Pri prekladoch a tlmočení sa venujeme prekladom z/do ruského jazyka. Špeciálne sa zameriavame na odborné preklady v oblasti strojárstva, elektrotechniky, energetiky a pod.

V tejto oblasti garantujeme vysokú úroveň technickej terminológie a kvalitu prekladov. Preklady vykonávajú odborníci z uvedených oblastí.