Ponuky sústruhov

Aktuálne ponuky 07.12.2015

Categories: Aktuálne ponuky

SV18RA/750

Stroj po kompletnej oprave v roku 2015. Možnosť prehliadky stroja v sklade v Trenčíne.

Pripravujeme na 1Q/2016

– SV18RA/750
– SV18RA/1250
– SN71B/3000
– SN55/3000
– SUI40/1500
Termín dodávky podľa individuálnej dohody.

Author: Ing. Juraj Tilesch, CSc.