Ponuky sústruhov

SV18RA /1250 po generálnej oprave

Categories: Aktuálne ponuky

  1. Sústruh SV18RA /1250 po generálne oprave

Stroj je pripravený k odberu. Možnosť namontovať bezpečnostné kryty a digitálne odmeriavanie polohy.

K stroju záruka 12 mesiacov a protokol presnosti.

Dopyty zasielajte na obchod@jtechnik.sk.

Author: Ing. Juraj Tilesch, CSc.