Ponuky sústruhov

SN50/2000 s RP po komplexnej (generálnej) oprave

Categories: Aktuálne ponuky

Sústruh SN50 s rýchloposuvom. Stroj je rozpracovaný, dokončenie cca 2 týždne.

Možnosť namontovať bezpečnostné kryty a digitálne odmeriavanie polohy.

K stroju záruka 12 mesiacov a protokol presnosti.

Author: Ing. Juraj Tilesch, CSc.