Ponuky sústruhov

Aktuálne ponuky 15.10.

Categories: Aktuálne ponuky

Sústruhy:

1. SV18RA/1250 – stroj po kompletnej oprave 2014

2. SN50B/2000 – stroj po kompletnej oprave 2014

3. SUI50/2000 – stroj po kompletnej oprave 2014

Pripravujeme na opravu:

1. SN50B/1000

2. SV18RA/1000

3. SV18RA/1250

Termín ukončenia opravy dohodou.

Ku všetkým strojom je možné namontovať digitálne odmeriavanie a doplniť príslušenstvo podľa potreby odberateľa..

Author: Ing. Juraj Tilesch, CSc.